Fa uns dies es va informar de l’inici del procediment de declaració d’una zona d’especial protecció de la qualitat acústica al Parc Natural de la Serra del Montsant, una gran notícia que promou un be comú tan important com oblidat, la qualitat acústica.

Sota aquest context, i per desgràcia, aquests dies també ha sortit el resultat de l’estudi de la qualitat acústica que va fer La Generalitat el passat Febrer al nostre poble, La Canonja. Els resultats mostrem com s’incompleixen els límits de soroll dia i nit, resultats no massa tranquil·litzadors. Molts espais del nostre poble per tant, no compten amb els mínims de qualitat acústica, especialment els més propers a la indústria química, que ha estat un focus d’atenció en aquests estudi, juntament amb l’autovia A7. Recordem que vivim i descansem en aquest poble i que tenim dret a uns nivells de soroll regularitzats i que permetin el nostre descans. Com queda reflectit en els resultats, tenim un problema, evitem que aquests be nostre no es quedi un altre cop oblidat.

El grup municipal La Cup ha estat a sobre d’aquesta problemàtica i ha instat a l’ajuntament a, davant d’aquesta situació:

  • Que l’Ajuntament de la Canonja insti a les empreses del sector químic que adoptin mesures immediates per determinar l’origen exacte de la contaminació acústica i que hi posin solució. Així mateix, demanem que l’Ajuntament protegeixi acústicament aquells sectors del poble que puguin rebre contaminació acústica d’altres orígens.
  • Que les empreses del sector químic assumeixin les despeses dels aïllaments acústics que s’haurien d’instal·lar al voltant del recinte industrial, per tal de reduir els nivells de contaminació acústica. Alhora demanem que aquestes empreses impulsin un Pla de mesures concretes per la reducció de la contaminació acústica al Polígon Sud.
  • Que la Generalitat de Catalunya aprovi un Pla d’Acció en matèria acústica per l’àmbit supramunicipal format pels municipis al voltant del Polígon Químic Sud: la Canonja, Tarragona i Vila-seca.

Com a entitat ambiental del nostre poble, donem el suport i també demanem aquestes actuacions.

Anuncis